Přihlásit se Nahlásit závadu Zpět
Zavazející autovrak autovrak čeká na vyřízení
Zavazející autovrak autovrak čeká na vyřízení
Zavazející autovrak autovrak čeká na vyřízení
Zavazející autovrak autovrak čeká na vyřízení
Zavazející autovrak autovrak čeká na vyřízení
Zavazející autovrak autovrak čeká na vyřízení
Přechod pro chodce dopravní značení čeká na vyřízení
Přechod pro chodce dopravní značení čeká na vyřízení
Nedodržování rychlosti dopravní značení čeká na vyřízení
Nedodržování rychlosti dopravní značení čeká na vyřízení
Nedodržování rychlosti dopravní značení čeká na vyřízení
Výpadek el.proudu jiné čeká na vyřízení
Větve zasahují do silnice údržba veřejné zeleně čeká na vyřízení
Keře zasahující do silnice údržba veřejné zeleně čeká na vyřízení
Skládka v lesíku černá skládka čeká na vyřízení
Kontejner na kov jiné čeká na vyřízení
Kontejner na kov jiné čeká na vyřízení
Veké díry na příjezdové cestě závady na komunikacích v řešení
Brajgl kolem košů neuklizená veřejná prostranství v řešení
Přerostllé stromy jiné v řešení
Aplikace Mapa závad, Jan Kalina (honza889@gmail.com) (OpenData)